Przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dowiedz się więcej
7
System oświetlenia awaryjnego ma na celu zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji użytkowników obiektu po zaniku zasilania i przerwania działania oświetlenia sztucznego.

System oświetlenia awaryjnego jest niezwykle pomocny w pomieszczeniach i strefach, które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym tj. np. w garażach podziemnych.

Gdzie wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?

Awaryjne oświetlenie w pomieszczeniach

$

widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych

$

audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób

$

wystawowych w muzeach

$

o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

$

o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych

Oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych

$

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

$

w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się

$

w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Oświetlenie awaryjne należy również instalować w strefach wysokiego ryzyka, do których zaliczamy

$

kabiny wind

$

schody i platformy ruchome

$

parkingi zadaszone (pieszczę drogi ewakuacyjne na parkingach zadaszonych muszą spełniać wymagania w zakresie dróg ewakuacyjnych)

Ponadto w następujących pomieszczeniach

$

toalety, lobby, przebieralnie i szatnie (pomieszczenia, w których podłoga ma powierzchnię ponad 8 m2, powinny posiadać oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania jak dla strefy otwartej)

$

pomieszczenia techniczne

$

szpitale (na salach operacyjnych oraz bloku OIOM natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejsze od natężenia oświetlenia podstawowego)

Wybrane wymagania dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodność z Polskimi Normami: Oświetlenie musi być zbudowane zgodnie z obowiązującymi standardami Polskich Norm, zapewniającymi pełne bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami.

Natychmiastowa aktywacja po zaniku zasilania: W przypadku awarii zasilania podstawowego, lampy awaryjne muszą natychmiast się załączać, zapewniając niezbędne oświetlenie w kryzysowych sytuacjach.

Funkcjonowanie przez co najmniej 1 godzinę po zaniku zasilania podstawowego: Awaryjne oświetlenie powinno działać przez co najmniej godzinę, umożliwiając ewakuację w nagłych przypadkach.

Szybkie osiągnięcie pełnej jasności: Oprawy awaryjne powinny osiągnąć pełną jasność w ciągu nie dłuższym niż 60 sekund od uruchomienia, zapewniając widoczność w trudnych sytuacjach.

Równomierne rozmieszczenie i odporność na warunki atmosferyczne: Oprawy powinny być równomiernie rozmieszczone, by zapewnić optymalne oświetlenie, a także być odporne na niskie temperatury, co gwarantuje niezawodność w każdych warunkach.

Minimalne natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych: Instalacja powinna generować minimalne natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych (1 lx), umożliwiając bezpieczny ruch w kierunku wyjścia.

Widoczność sprzętu przeciwpożarowego: Dzięki odpowiedniemu natężeniu oświetlenia (5 lx) na drogach ewakuacyjnych, sprzęt przeciwpożarowy oraz przyciski sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi są łatwo zlokalizowane w przypadku awarii.

Bezpieczeństwo

Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez dokładne i staranne przeglądy systemów oświetlenia awaryjnego. Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem najwyższej jakości usług przeglądowych, które są kluczowym elementem dbałości o bezpieczeństwo w obiektach. Nasi specjaliści kładą nacisk na niezawodność systemu, zapewniając pełne poczucie bezpieczeństwa dla naszych klientów.

Zaufanie

Nasza firma jest wyspecjalizowana w świadczeniu usług przeglądów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nasze przeglądy nie tylko spełniają, ale również przewyższają oczekiwania norm i standardów branżowych. Każdy przegląd, jaki wykonujemy, to gwarancja nie tylko zgodności z przepisami, ale także zapewnienie bezpieczeństwa w najwyższym stopniu.

Rodzaje systemów oświetlenia awaryjnego

Autotest

Na rynku najbardziej popularne są oprawy z funkcją automatycznego testu. Nie są tutaj wymagane dodatkowe urządzenia kontrolne ani zasilające. Tego typu oprawy automatycznie i autonomicznie wykonują testy i za pomocą kolorowych diod sygnalizują o swoim stanie technicznym.

Oprawy wykonują wymagane przez normę PN-EN 50172 testy:

Co miesiąc – test symulacji awarii zasilania i przełączania oprawy w tryb awaryjny, dodatkowo działanie poszczególnych podzespołów

Co rok – test miesięczny oraz dodatkowo pomiar czasu świecenia oprawy, aż do rozładowania akumulatorów

Oprawy polecane są szczególnie tam, gdzie ilość zainstalowanych opraw nie jest na tyle duża, aby można było je systematycznie kontrolować – sprawdzać czy dioda LED wskazuje poprawne działanie (kolor zielony), czy też doszło do awarii (kolor czerwony).

Bateria centralna

W przypadku tego systemu wszystkie oprawy awaryjne są zasilane z jednego, zewnętrznego źródła. Jest to stacja główna, która składa się z akumulatorów oraz części sterująco-kontrolnej. System oświetlenia awaryjnego w oparciu o baterię centralną zmusza, aby okablowanie opraw było wykonane w odpowiedniej odporności ogniowej. Zwiększa to znacznie koszt inwestycji.

Zastosowanie baterii centralnej powoduje, iż wszelkie testy miesięczne i roczne wykonywane są automatycznie i autonomicznie. System sam generuje dziennik serwisowy, co znacznie ułatwia konserwację całego systemu. Tego typu rozwiązanie polecane jest w dużych budynkach, gdzie nie ma możliwości kontroli pojedynczych opraw ze względu na ich znaczną ilość.

CentralTest

Wykonanie CENTRALTEST, oznaczone w katalogu skrótem CT, coraz częściej wybierane jest przez inwestorów ze względu na pełną zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami ppoż., a także ze względu na dużą wygodę jego użytkowania i serwisowania.

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w wykonaniu CENTRALTEST posiadają jednostkę centralną, która odpowiada za systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementów systemu, natomiast nie odpowiada za załączanie się opraw w tryb pracy awaryjnej. Praca awaryjna opraw załączana jest samoczynnie, po zaniku napięcia zasilającego te oprawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie zostaje rozproszone na wszystkie oprawy awaryjne i nie ma ryzyka, że uszkodzenie jednostki centralnej systemu spowoduje całkowity brak oświetlenia awaryjnego w obiekcie, tak jak to jest przy zastosowaniu systemów z centralną baterią.

(Źródło: hybryd.com.pl)

Wyceń przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Zapewnienie bezpieczeństwa w każdych warunkach to priorytet dla Twojego obiektu. Nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego są dostosowane do Twoich potrzeb. Skupiamy się na zapewnieniu klarownego oświetlenia w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając szybką i bezpieczną ewakuację. Pozwól nam zadbać o niezawodność i skuteczność systemu oświetleniowego w Twoim miejscu.

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci chętnie dokonają wyceny dopasowanej do specyfiki Twojego obiektu.

Pozostałe usługi PPOŻ
Przeglądy i remonty gaśnic
Przeglądy bram przeciwpożarowych
Audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

Kontrola hydrantów wewnętrznych/ zewnętrznych

Szkolenia PPOŻ i ćwiczenia ewakuacyjne
Opracowywanie dokumentacji PPOŻ