Najwyżej jakości obsługa BHP

Kompleksowe usługi obejmujące instruktaże, szkolenia BHP, PPOŻ, z ochrony środowiska oraz całościową obsługę firm w wymienionym zakresie.

Szkolenia BHP

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Obsługa BHP

Audyty, profesjonalny stały nadzór i fachowe porady prawne. Wysokiej klasy specjaliści przeprowadzą każdy rodzaj szkolenia BHP, PPoż i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zgodność działań BHP każdej organizacji z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

Nadzór nad budowami

Zajmujemy obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia i zdobyte certyfikaty.

Outsourcing BHP

Przejmujemy od Państwa wszelkie zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy zezwalają na obsługę wszystkich firm nie tylko tych co zatrudniają do 100 pracowników. Kodeks pracy w art. 237 (11), par. 2 daje taką możliwość i nie określa maksymalnej ilości osób.

Szkolenia FACC

Szkolenia Pierwszej pomocy FACC. W imieniu FACC, kursy na terenie krajów europejskich prowadzą akredytowani przez First Aid Certification Centre instruktorzy podejmujący swoją działalność szkoleniową samodzielnie lub w ramach akredytowanych centrów kształcenia First Aid Certification Centre.

Od 2010 roku nieprzerwanie i z sukcesami świadczymy usługi BHP

Pełen profesjonalizm naszych usług został doceniony przez obecnych Klientów, czego skutkiem jest pozyskiwanie przez naszą firmę coraz szerszego grona nowych partnerów biznesowych. Działając w obszarze zarówno organizacyjnego jak i technicznego bezpieczeństwa pracy pragniemy świadczyć usługi, które cechują się kompleksowością oraz szybkością działania.

W celu sprostania wymaganiom stawianym przez instytucje, inwestorów i przedsiębiorców zaproponowaliśmy również ofertę outsourcingu. Dzięki temu efektywność naszych działań, podniesienie bezpieczeństwa w zakładach pracy cechuje się jeszcze większą skutecznością, a zadowolenie naszych Klientów znacznie wzrosło.

 

Pełna oferta usług BHP

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

$

Okresowe i wstępne szkolenia BHP

$

Kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową

$

Audyt BHP

$

Regularne tworzenie analiz stanu BHP

$

Ocenianie ryzyka zawodowego

$

Tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)

$

Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP

$

Pomoc podczas postępowania powypadkowego

$

Prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)

$

Badania środowiskowe

$

Doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki

$

Pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

$

Uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP

$

Uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP

$

Tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

$

Występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)

$

Wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Pełen profesjonalizm

Usługi BHP obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Kompleksowość

Prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony różnorodnych urzędów czy na przykład podczas postępowań powypadkowych.

Szkolenia BHP i Ppoż

W naszej kompleksowej ofercie zawarte są wszystkie szkolenia, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudnieni specjaliści potrafią w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę, dzięki czemu osoby biorące udział w zorganizowanym szkoleniu łatwo przyswoją sobie wszelkie omawiane zagadnienia. Nasze szkolenia nie są więc stratą czasu, a formą efektywnej pomocy.

Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
(w formie seminarium lub e-learningu).

$

Pracowników administracyjno – biurowych

$

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

$

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych

$

Pracowników służby BHP

Oferujemy także cały szereg innych szkoleń z zakresu:

N

pierwszej pomocy (szkolenie praktyczne)

N

ochrony PPOŻ

N

ewakuacji oraz zwalczania pożarów (dla wyznaczonych przez pracodawcę osób)

N

metod instruktażu stanowiskowego

N

wiedzy niezbędnej ratownikom zakładowym

Elastycznie dostosowujemy się co do terminu szkolenia, które przeprowadzane jest w Państwa firmie.

E-learning

Jedną z polecanych przez nas metod szkolenia jest e-learning. Jest to świetna metoda, dzięki której szkolenie BHP może odbyć się na delegacji, w biurze czy nawet domu. W ramach e-learningu wykładowca czy instruktor nie musi być obecny co zmniejsza koszt szkolenia pracodawców, osób kierujących pracownikami czy też pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Cały proces odbywa się na odległość poprzez Internet lub przesyłki pocztowe pod stałym nadzorem i w kontakcie z opiekunem.

Niezbędna wiedza to bezpieczeństwo Twojej firmy.

Dzięki naszym szkoleniom zapewniają Państwo sobie i swoim pracownikom wiedzę, która zagwarantuje bezpieczną pracę w Państwa przedsiębiorstwie oraz pozwoli prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia. Zarówno szkolenia praktyczne jak i teoretyczne podniosą poziom świadomości pracowników z zakresu BHP, pierwszej pomocy czy też postępowania w przypadku na przykład pożarów. Jest to wiedza, które w przyszłości z całą pewnością zaprocentuje w Państwa przedsiębiorstwie.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych, ciekawie prowadzonych szkoleń BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy oraz z innego zakresu.

Kompleksowa obsługa BHP

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.

Outsourcing BHP

Po podpisaniu umowy o współpracy przejmujemy natychmiast od Państwa wszelkie zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym między innymi:

$

Prowadzimy szkolenie wstępne - ogólne nowo zatrudnianych pracowników,

$

Sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków prac

$

Na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych i przedstawiamy rozwiązania, umożliwiające usunięcie tych zagrożeń

$

Przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników,

$

Prowadzimy rejestry i gromadzimy dokumenty, dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy.

Dlaczego outsourcing ?

Wbrew wszelkim przekonanim przepisy zezwalają na obsługę wszystkich firm nie tylko tych co zatrudniają do 100 pracowników. Kodeks pracy w art. 237 (11), par. 2 daje taką możliwość i nie określa maksymalnej ilości osób.

Jakie korzyści przynosi outsourcing ?

Skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej – i możliwość jej doskonalenia w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.

Czy opłaci się zastosować outsourcing?

Powinieneś porównać ofertę operatora zewnętrznego z kompleksowo policzonymi kosztami własnymi. Jednak praktyka pokazuje, że koszty te są najczęściej niedoszacowane.

Nadzór nad budowami

Odrębną usługą jaką świadczymy dla naszych klientów jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji.

Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowywujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP.

 

Pełna obsługa BHP

Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia i zdobyte certyfikaty.

Szkolenia

– szkolenie wprowadzające (adaptacyjne) z zagrożeń – dla każdej osoby wykonującej pracę na budowie,
– szkolenia wstępne i okresowe BHP – dla pracowników KLIENTA
– szkolenia specjalistyczne

Spotkania miesięczne/cotygodniowe BHP z podwykonawcami

– narady produkcyjne/koordynacyjne
– inspekcje budowy
– promowanie dobrych praktyk
– wskazywanie zjawisk negatywnych (zdarzenia potencjalnie wypadkowe)
– kary i nagrody (wg uznania klienta)

Prowadzanie monitoringu reaktywnego

– Polecenia powypadkowe
– Zapoznanie z rzeczywistym ryzykiem
– Raporty z inspekcji dla klienta
– Noty BHP

Działania z ochrony przeciwpożarowej

– Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
– Określenie wymagań sprzętu p.poż
– Określenie wymagań oznakowania ewakuacyjnego i punktów zbornych

Metody realizacji nadzoru BHP na budowie

1

Określenie potrzebnej ilości pracowników BHP Consulting do oddelegowania na potrzeby koordynacji bhp podczas trwania budowy.

2

Podpisanie umowy określającej zakres świadczonych usług (koordynator BHP).

3

Uzgodnienia z kierownikiem budowy (plan BIOZ, wytyczne, procedury, instrukcje, spotkania, inspekcje).

4

Stały nadzór nad bezpieczną realizacją prac.

Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy wykonanie usługi związanej z kompleksową Oceną Ryzyka Zawodowego i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji na stanowiskach pracy. Ocena ryzyka zawodowego została nałożona przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy oprócz czynności związanych ze szkoleniami bhp spoczywającymi na pracodawcy.

Czym jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy. Ocena ryzyka – proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka

Kiedy należy wykonać pierwszą ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego sporządza się przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy.

Szkolenia Pierwszej pomocy FACC

First Aid Certification Centre (FACC) z siedzibą w Londynie, jest instytucją zajmującą się kształceniem ratowników pierwszego kontaktu, instruktorów i trenerów pierwszej pomocy oraz udzielaniem akredytacji i licencji w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w systemie First Aid Certification Centre (FACC).

W imieniu FACC, kursy na terenie krajów europejskich prowadzą akredytowani przez First Aid Certification Centre instruktorzy podejmujący swoją działalność szkoleniową samodzielnie lub w ramach akredytowanych centrów kształcenia First Aid Certification Centre.

First Aid and AED General Course - Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy i używania AED / EPS-1
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Jest to kurs, który w systemie edukacyjnym EPS obejmuje najszerszy program kształcenia praktycznego – w tym nauczanie używania AED.
First Aid General Course - Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy / EPS-2

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Jest to kurs, który w systemie edukacyjnym EPS obejmuje najszerszy program kształcenia praktycznego.

First Aid at Work General Course - Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy / EPS-3
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących w różnych zakładach pracy, które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.
First Aid General Course for Teachers - Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy dla Nauczycieli / EPS-5
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla nauczycieli przedszkoli i opiekunów w żłobkach.