Kontrola hydrantów wewnętrznych / zewnętrznych

Dowiedz się więcej
7
Regularna kontrola hydrantów jest obowiązkowa. W przypadku hydrantów wewnętrznych przegląd trzeba wykonać przynajmniej raz do roku, zgodnie z zaleceniami producenta.

Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych należy zrobić przynajmniej raz na pięć lat.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) konieczne jest wykonywanie przeglądu hydrantów zewnętrznych co najmniej raz w roku. Każda taka usługa musi być udokumentowana protokołem przeglądu hydrantów zewnętrznych.
Hydranty zewnętrzne są ważnymi urządzeniami zabezpieczającymi obiekt. To one są głównym źródłem wody do zasilania wozów strażackich podczas akcji gaśniczych. Dlatego tak ważne jest, aby były sprawne i w razie nagłej konieczności — gotowe do użycia.
Ich prawidłowe działanie można sprawdzić, wykonując regularną konserwację hydrantów. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych — dlatego zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą, specjalizującą się między innymi w wykonywaniu przeglądów hydrantów (zgodnie z podstawą prawną).

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Zapis dotyczący konieczności wykonywania przeglądów hydrantów wewnętrznych przynajmniej raz w roku (częściej, jeżeli zaleca to producent) znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Wyróżnia się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych, stosowanych wewnątrz budynków

$

hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 milimetrów i 33 milimetry

$

hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 milimetry

Bezpieczeństwo

Dobranie odpowiedniego rozmiaru gaśnicy ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na jej ewentualną skuteczność w przypadku pożaru budynku. Aby działała sprawnie — w razie zagrożenia pożarowego — konieczny jest dokładny i regularny przegląd gaśnicy.

Zaufanie

Takie usługi wykonuje nasza firma — skontaktuj się z nami w celu poznania większej ilości szczegółów dotyczących konserwacji gaśnic. Pamiętaj, że w przypadku Twojego bezpieczeństwa cena przeglądu gaśnicy nie gra tak wysokiej roli, jak ochrona zdrowia i życia.

Konserwacja hydrantów — jak wygląda przegląd w praktyce?

Podczas badania hydrantów wewnętrznych musimy wykonać szereg działań. W pierwszej kolejności sprawdzamy lokalizację urządzeń:

  • czy są zamontowane w odpowiednim miejscu,
  • czy pozostawiony jest do nich odpowiedni dostęp.
Kolejnym krokiem podczas kontroli hydrantów jest weryfikacja czytelności instrukcji i odpowiedniego oznakowania.

Pełna kontrola i sprawność systemu

Wykonując badanie hydrantów, sprawdzamy także ich mocowanie do ściany, a w kolejnych etapach analizujemy samo działanie hydrantu — odpowiedni wypływ wody oraz sprawność węża. W trakcie procesu kontrola hydrantów weryfikujemy prawidłowy obrót bębna oraz skuteczne działanie zaworu.

Oznakowanie i dokumentacja przeglądów

Konserwacja hydrantów wykonywana przez naszych specjalistów obejmuje także kontrolę rurociągów oraz skrzynki hydrantowej. Zbadany hydrant zostaje przez nas odpowiednio oznakowany (datą wykonania i terminem kolejnego przeglądu). Cały proces dokumentujemy — podczas działań na bieżąco spisujemy protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Przegląd węży co 5 lat

W czasie wykonywania pomiaru wydajności hydrantów sprawdzane są także węże będące ich wyposażeniem. Należy pamiętać, że przynajmniej raz na pięć lat obowiązkowe jest wykonanie szczegółowego przeglądu węży. Taka kontrola polega na poddaniu ich próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (podane w Polskiej Normie dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych). Takie działanie również musi zostać udokumentowane odpowiednim protokołem.

Hydranty zewnętrzne przegląd

Nieco inaczej wygląda przegląd hydrantu zewnętrznego. W pierwszej kolejności sprawdzamy odpowiednie oznakowanie. Kolejne kroki to płukanie stojaka hydrantowego, pomiar ciśnienia hydrostatycznego oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Na koniec odwadniamy studzienkę hydrantu zewnętrznego. Cały proces przeglądu hydrantu dokumentujemy, a po wykonaniu usługi sporządzamy odpowiedni protokół.

Precyzja w przeglądach hydrantów

Dbamy o precyzję w analizie ich działania, mocowania oraz sprawności węży, zapewniając najwyższy standard bezpieczeństwa.

Bezpieczne środowisko pracy

Dbamy o bezpieczeństwo systemu przeciwpożarowego, zapewniając gotowość w sytuacjach awaryjnych.

Niezależnie od lokalizacji w Polsce

„Oferujemy usługi przeglądów hydrantów w całej Polsce, zapewniając kompleksową kontrolę zgodną z najwyższymi standardami jakości.

Przegląd hydrantów — skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą w celu ustalenia dogodnego terminu wykonania pomiaru wydajności hydrantów.

Nasze usługi cechują się najwyższą jakością oraz dokładnością wykonania. Przekonaj się, że w kwestii przeglądu hydrantów możesz nam zaufać.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w całej Polsce

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych — żadna lokalizacja nie jest dla nas problemem. Napisz do nas, aby poznać więcej szczegółów.
Wyceń przegląd hydrantów
Wykonamy profesjonalny przegląd wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w dowolnym miejscu w Polsce. Nasze usługi cechuje najwyższa jakość i dokładność.

Skontaktuj się z nami, aby ustalić dogodny termin pomiaru wydajności hydrantów. Pozwól nam zadbać o bezpieczeństwo – skorzystaj z naszego doświadczenia!

Pozostałe usługi PPOŻ
Przeglądy i remonty gaśnic
Przeglądy bram przeciwpożarowych
Audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej
Przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Szkolenia PPOŻ i ćwiczenia ewakuacyjne
Opracowywanie dokumentacji PPOŻ