Usługi przeciwpożarowe (PPOŻ)

EDU BHP Servis to firma specjalizująca się w kompleksowej ochronie przeciwpożarowej, oferująca usługi przeglądów gaśnic, kontroli hydrantów, bram przeciwpożarowych oraz systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gwarantując skuteczną ochronę obiektów i klientów.

Przeglądy i remonty gaśnic
Przeglądy bram przeciwpożarowych
Audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej
Opracowywanie dokumentacji PPOŻ

Kontrola hydrantów wewnętrznych/ zewnętrznych

Przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Szkolenia PPOŻ i ćwiczenia ewakuacyjne