Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przez internet

Wstęp

Szkolenia BHP przeciwpożarowe przez Internet dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Szkolenia BHP przeciwpożarowe online są nastawione na zapoznanie pracowników różnych zakładów pracy z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia okresowego zdobędą niezbędną wiedzę z dziedzin organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych oraz prawnych, które są użytkownikami danego budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapobiegania pożarom, zagrożenia pożarowego dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru w oparciu o charakterystykę danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu, zasad postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego online dowiedzą się również, jak utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

1 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

2 Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów

3 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

4 Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru

5 Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji

6 Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe

7 Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy

Proszę pisać lub dzwonić,
EMAIL: BIURO@EDU-BHP.PL tel.: 0048 5777 99 881

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more