Szkolenia wstępne BHP dla pracowników z Ukrainy

Szkolenia wstępne BHP dzielą się na dwie części, instruktażu ogólnego (teoretycznego) oraz instruktażu stanowiskowego (praktycznego) prowadzonego przez przełożonego na danym stanowisku pracy z zakresu bezpieczeństwa obsługiwanych maszyn i urządzeń.

  • Instruktaż ogólny bhp jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy (przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

Celem instruktażu bhp po ukraińsku, jest zapoznanie pracowników władających tylko językiem ukraińskim z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy.
  • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia okresowe BHP w języku ukraińskim

Nawiązując co przepisów w zakresie szkoleń bhp, kursy okresowe realizuje się cyklicznie, w następujących okresach czasowych nie rzadziej niż raz na:

  • 3 lata –  dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • 1 rok – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
  • 5 lat – dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  • 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów, szkolenia BHP online w języku ukraińskim są wygodną formą dla uczestników oraz dla prowadzących kursy bhp przez Internet. Reasumując, na naszej platformie e-learning, pracownicy w ojczystym języku odbywają obowiązkowe szkolenia.

Proszę pisać lub dzwonić,
EMAIL: BIURO@EDU-BHP.PL tel.: 0048 5777 99 881

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more