Szkolenia wstępne BHP dla pracowników robotniczych, budowlanych, kierowców, serwisantów, konserwatorów i innych stanowisk fizycznych.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie BHP wstępne na budowie

Ze szkoleniem wstępnym do czynienia ma każdy pracownik. Odbywa się ono z chwilą ich zatrudnienia lub przesunięcia na inne stanowisko. Pracownicy poznają na nim m.in. specyfikę pracy oraz zasady i przepisy BHP danego zakładu pracy. Nasze szkolenie odbywa się w sposób zdalny, tzn. przez internet.

Szkolenie wstępne dla pracowników branży budowlanej i serwisowej znajdą Państwo na naszej platformie e-learningowej. Wykupując do niego dostęp, pracownicy szkolić się będą na podstawie przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim, która powstała z aktualnych materiałów i przede wszystkim spełniających ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. 

Zdalne szkolenie wstępne kończy się wraz z zaliczeniem testu przez uczestnika szkolenia. Test ten to najszybsza forma sprawdzenia wiedzy, gdyż składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Jego wynik znany jest praktycznie od razu, a w razie konieczności można do niego podejść wielokrotnie.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest dla:

 • pracowników  budowlanych
 • kierowców
 • kierowców  zawodowych
 • monterów
 • serwisantów
 • elektryków
 • operatorów dźwigów i suwnic
 • magazynierów
 • spedytorów
 • innych osób zatrudnionych w branży budowlano-usługowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach
Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more