PRZYGOTOWYWANIE OBIEKTÓW DO ODBIORU

Oddanie budynku do użytku – odbiór przez Państwową Straż Pożarną

Usługi, które oferujemy Państwu w ramach odbioru obiektu budowlanego przez PSP (Państwową Straż Pożarną), są ściśle związane z obowiązującymi normami, a konkretnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Czytamy w nim, że inwestor, który ma obowiązek otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu, musi zawiadomić Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o tym, że ma zamiar go użytkować. Następnie wymienione organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Na kogo nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia?

Kiedy inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i musi przeprowadzić odbiór budynku przez Straż Pożarną?

  1. gdy zgodnie z przepisami potrzebuje pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  2. gdy nie potrzebuje pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale jego projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej bądź wymagań higienicznych i zdrowotnych z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Informację, czy inwestycja kwalifikuje się do obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdą Państwo w pozwoleniu na budowę.

Idąc dalej – dla jakich obiektów konieczny jest odbiór budynku przez Straż Pożarną? Lista jest bardzo długa i obejmuje ogromną część obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i budynków zamieszkania zbiorowego. Pełny zakres kategorii obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie, można znaleźć w art. 55 ustawy Prawo budowlane.

Proszę pisać lub dzwonić,
EMAIL: BIURO@EDU-BHP.PL tel.: 0048 5777 99 881

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more