PRZEGLĄD OŚWIETLENIA AWARYJNEGO — PODSTAWY PRAWNE

O tym, gdzie wymagana jest instalacja specjalistycznego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których zanik napięcia elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. W takich wypadkach konieczne jest zastosowanie oświetlenia bezpieczeństwa, którego czas działania powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż jedną godzinę.

PRZEGLĄD OŚWIETLENIA — JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) określone są jako urządzenia przeciwpożarowe. W związku z tym czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny być realizowane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE — PRZEGLĄDY

W pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

e) o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczeń, które zostały wymienione powyżej,

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Proszę pisać lub dzwonić,
EMAIL: BIURO@EDU-BHP.PL tel.: 0048 5777 99 881

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more