Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – kiedy jest wymagana?

Na to pytanie łatwiej odpowiedzieć, określając, kiedy dokument nie jest potrzebny. Zgodnie z Rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, z zastrzeżeniem pkt. 2,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m².

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy kilkanaście instrukcji rocznie, które spełniają wymagania Państwowej Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, który wpływa na zmianę warunków ochrony ppoż. bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

Wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przekazywane są do właściwego ze względu na lokalizację Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań gaśniczych i operacyjno-ratowniczych. Miejscowy Komendant Straży Pożarnej powinien otrzymać tzw. wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej budynku lub strefy pożarowej oraz rzuty wszystkich kondygnacji i plan zagospodarowania terenu.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Istotną kwestią jest obowiązek okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata oraz po modyfikacji sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  Za aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów również odpowiadają ich właściciele i zarządcy, lecz wykonanie tej procedury należy powierzyć firmie specjalizującej się w ochronie przeciwpożarowej EDU BHP Robert Koprowski.

Zapis mówiący o tym, że Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować, znajduje się w par. 6.7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Niedopełnienie tego obowiązku jest więc niezgodne z prawem, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie.

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more