Bramy przeciwpożarowe w świetle prawa

Na początek formalności – na jakiej podstawie prawnej wykonujemy przegląd bram przeciwpożarowych? Odpowiednie zapisy można znaleźć w aktualnej wersji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 278 czytamy:

W garażu podziemnym kondygnacje o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I 30. 

Powyższy przepis daje nam kilka ważnych informacji o bramach przeciwpożarowych – pełnią ogromnie ważną funkcję w garażach podziemnych, bo oddzielają tam strefy pożarowe. Jak to wpływa na bezpieczeństwo obiektu? Dzięki bramom ogień nie rozprzestrzenia się na kolejną strefę pożarową, a więc pociąga za sobą mniejsze żniwo – zarówno w postaci zniszczeń materialnych, jak i obrażeń obecnych tam osób.

Co ważne – garaże podziemne często nie mają innych systemów przeciwpożarowych. Rola właściwie działających bram oddzielających poszczególne strefy jest wówczas jeszcze ważniejsza dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Jak często trzeba zrobić przegląd bram przeciwpożarowych?

W przypadku urządzeń przeciwpożarowych – a więc również bram – kierujemy się dwoma źródłami informacji o częstotliwości przeglądów: rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz dokumentacją od producenta bramy (np. w instrukcjach obsługi).

Zgodnie z nimi bramy ppoż. powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie ze wskazaniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Proszę pisać lub dzwonić,
EMAIL: BIURO@EDU-BHP.PL tel.: 0048 5777 99 881

Pozostałe aktualności

Coaching Biznesowy Online

Coaching Biznesowy skierowany jest do Przedsiębiorców, Menedżerów, Ludzi Biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach, wątpliwościach, zwiększać wiedzę i kompetencje aby przekładać to na swoje firmy i codzienne życie. Potrzebujesz...

read more

Łańcuch przeżycia – ogniwo po ogniwie

Zasady pierwszej pomocy są tak skonstruowane, by były przejrzyste, proste do zapamiętania i stosowania. Składają się z algorytmów i schematów, które stosowane krok po kroku prowadzą do określonego efektu. Algorytmem spinającym w klamrę wszystkie działania ratunkowe w...

read more

Praca Zdalna: Wyzwania i Korzyści

Praca zdalna stała się integralną częścią naszego życia zawodowego, oferując zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jakie są dobre strony i złe strony pracy z domu? Przeczytajcie nasz najnowszy artykuł, w którym przyglądamy się temu...

read more